Europe's market leader in brand licences

Volare designs unique children's bikes under license

Volare children's bikes is Europe's market leader in brand licences. We design and produce bicycles for the professional trade and for nearly all large retail chains throughout Europe. With more than 1800 dealers in 22 countries, we are the premier partner for getting your brand or licence to market.

Want to know how we work? Then download our Disney case:

Select your own quality

With more than 60 years of experience, we know exactly what you as a category manager require to find the right licence product. All of our products satisfy the most stringent requirements in the areas of safety and the environment. Volare has three levels of price/quality that you can have your product meet:

Download our Disney case and read about our approach

Here you'll find among other things:

- The standards we use for production

- The differences in our production possibilities

Volare kinderfietsen is aangesloten bij de volgende organisaties

Het Business Social Compliance Initiative  zet zich wereldwijd in voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de productieketen van haar leden. Bedrijven die aangesloten zijn bij de BSCI implementeren de BSCI Code of Conduct in hun keten. De Code of Conduct is gebaseerd op de volgende internationaal aanvaarde richtlijnen:

Conventies van de International Labor Organization (ILO) 

- VN-Universele Verklaring van de Rechten van de Mens door de Verenigde Naties

- VN-Verklaring van de Rechten van het Kind 

- Het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen (CEDAW)

- VN-Global Compact 

- OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen

Sedex (Supplier Ethical Data Exchange) is een platform voor het delen van ethische data in de leveringsketen.

Sedex leden kunnen hun SMETA-auditrapporten in het Sedex-systeem publiceren, waar aangesloten klanten ze kunnen inzien. Het is niet nodig om aan meerdere klanten afzonderlijk aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan hun eisen op het gebied van “ethical trade”.

SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) vindt zijn oorsprong bij de leden van AIM-PROGRESS, een forum van producenten van consumentenproducten en hun leveranciers. Deze hebben gezamenlijk uitgangspunten/gedragsregels/eisen opgesteld in relatie tot "ethical trade" en "responsible sourcing" samengevoegd in de Best Practice Guidance.

We are always present at the most important trade shows

We are at all of the international trade shows such as:  

Eurobike in Friedrichshafen, Nürnberger Spielwaren Messe and the Kind und Jugend trade show in Köln

Why category managers choose Volare:

- Market leader in brand licences

- More than 60 years of experience

- Member of the BSCI

- Sedex Pillar 4

- Large 8000 m2 warehouse

- Factories comply with

Kubbinga B.V.

Parallelweg 25 1131 DM Volendam, Nederland

T. +31 (0)299 410000 

Website: www.volare-bicycles.com

Email: [email protected]

Built with