Order before 9pm=shipped same day! (mo-thu)

Disclaimer

Check out the cutest gift inspiration!

Customer service Customer service

Disclaimer


Alles op www.domein.nl zoals fotomateriaal, teksten en beelden zijn eigendom van de website.
 
Het is niet toegestaan de inhoud van de website voor commerciële doeleinden te vermenigvuldigen of aan derden beschikbaar te stellen.
 
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze website, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. Wij trachten de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden.
 
Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en/of informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.domein.nl te kunnen raadplegen.
 
Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de website verkregen is.

 

Cookies are small textfiles that are being saved by your browser when visiting a website. We use analytical cookies, third-party cookies and social media cookies to offer you an optimal user experience on our websites. By clicking ‘agree’ in our cookie notification you consent on the usage of the cookies mentioned above including third-party cookies. If you want to disable certain cookies, please change your choice. Read more in our privacy policy.